هیچ دوره ای در SQL Server بدون پوشش کار با داده های باینری کامل نمی شود. در این دوره با varbinary(max) data type و FILESTREAM و تکنیک هایی برای ذخیره و بازیابی هر نوع داده ای در SQL Server آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی و بررسی
  • BLOBs چیست؟
  • استفاده از تکنیک ها و مزایا و معایب
  • راه اندازی پایگاه داده
  • راه اندازی Table Technique (دمو)
  • کدنویسی دات نت Table Technique (دمو)
  • راه اندازی FILESTREAM Technique (دمو)
  • کد نویسی دات نت FILESTREAM Technique (دمو)
  • خلاصه