در این دوره با هنر و علم رندر کردن خطوط، منحنی ها و فضاهای پر شده آشنا می شوید. ترسیم با نشانه گذاری ممکن است مانند نقاشی با قلم مو یا انگشت طبیعی نباشد، اما این بخش مهمی از برنامه نویسی XAML است. این دوره نحوه تعامل نقاط مختصات مربوط به Vector Graphics با سیستم نشانه گذاری XAML، نمایش تمامی خواص تعریف شده با  کتابخانه شکل، علم هندسه برای نمایش مسیرهای گرافیکی، رها کردن مسیر مینی زبان برای رندر کمان و منحنی Bezier را پوشش می دهد.

  • مقدمه
  • تفاوت XAML
  • Vector Graphics در طرح بندی
  • Polyline و Polygon
  • مسیر و هندسه
  • سینتکس نشانه گذاری مسیر