هنگامی که کاربر یک Windows Store package را نصب می کند، ویندوز ذخیره سازی را ارائه می دهد که packages app می تواند از طرف کاربر آن را بخواند و بنویسد. این ویدیو آموزشی نشان می دهد که اپلیکیشن شما می تواند داده را در این ذخیره سازی حفظ کند و نحوه ایجاد این داده ها را به صورت خودکار در سراسر PC های کاربر roam کند. ذخیره سازی در تمامی اپلیکیشن هایی که به عنوان بخشی از بسته اجرا می شوند به اشتراک گذاشته می شود و قابل دسترسی هستند که اگر بسته شامل هرگونه  background task باشد امری کارساز خواهد بود.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • نوشتن و خواندن تنظیمات بسته (دمو)
  • رومینگ Package Data
  • User Controls Syncing
  • اشکال زدایی Package Data