پیشنهاد فرادرس

دوره Windows Store App Package Data and Roaming

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های WintellectNOW

هنگامی که کاربر یک Windows Store package را نصب می کند، ویندوز ذخیره سازی را ارائه می دهد که packages app می تواند از طرف کاربر آن را بخواند و بنویسد. این ویدیو آموزشی نشان می دهد که اپلیکیشن شما می تواند داده را در این ذخیره سازی حفظ کند و نحوه ایجاد این داده ها را به صورت خودکار در سراسر PC های کاربر roam کند. ذخیره سازی در تمامی اپلیکیشن هایی که به عنوان بخشی از بسته اجرا می شوند به اشتراک گذاشته می شود و قابل دسترسی هستند که اگر بسته شامل هرگونه  background task باشد امری کارساز خواهد بود.

سرفصل ها:

  • مقدمه
  • نوشتن و خواندن تنظیمات بسته (دمو)
  • رومینگ Package Data
  • User Controls Syncing
  • اشکال زدایی Package Data
Windows Store App Package Data and Roaming Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:00:31:31

When a user installs a Windows Store package, Windows prepares storage (settings and file folders) that the package’s app can write to and read from on behalf of the user. This video shows your app can persist data into this storage and how to make that data automatically roam across all of a user’s PCs. The storage is shared and accessible to all apps that run as part of the package, which makes it particularly useful if the package includes any background tasks.
00:00:00 - Introduction
00:08:53 - Writing and Reading Package Settings (Demo)
00:18:18 - Roaming Package Data
00:25:01 - User Controls Syncing
00:25:54 - Debugging Package Data

پیشنهاد فرادرس

captcha