پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی Styling در WPF 

دسته بندی ها: آموزش WPF ، دات نت ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با Basic Controls، Panel Controls و Layout آشنا می شوید تا نحوه ایجاد، موقعیت و اعمال مقادیر پایه برای کنترل را فرا بگیرید. همچنین این دوره انواع براش های اصلی را برای استفاده در عناصر UI معرفی می کند. همچنین نحوه ی جای گذاری property در styles، منابع مرجع در styles و قالب یا پوسته اپلیکیشن WPF را نشان می دهد.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • Styling محلی
 • براش ها
 • SolidColorBrush
 • براش گرادیان
 • LinearGradientBrush
 • RadialGradientBrush
 • خواص مشترک براش گرادیان
 • منابع WPF XAML
 • StaticResource
 • منابع Application-Level
 • منابع Object
 • دیکشنری های ادغام شده
 • DynamicResource
 • استاتیک در مقابل داینامیک
 • استایل ها
 • Explicit Styles
 • Implicit Styles
 • BasedOn
 • تم ها
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
WPF Basic Styling Publisher:WintellectNOW Author:Colin Melia Duration:01:26:11

The WPF videos on Basic Controls, Panel Controls, and Layout demonstrate how to create, position, and apply basic style values to controls. This video introduces the main brush types available and shows how to create a hierarchy of shared brushes and other objects for use on UI elements. It also demonstrates how to cluster property setting into styles, how to reference resources and styles, and how to dynamically skin or theme a WPF application.
00:00:00 - Introduction
00:01:25 - Local Styling
00:04:03 - Brushes
00:06:40 - SolidColorBrush
00:12:58 - Gradient Brushes
00:13:28 - LinearGradientBrush
00:16:08 - RadialGradientBrush
00:18:48 - Gradient Brush Common Properties
00:21:56 - WPF XAML Resources
00:27:22 - StaticResource
00:33:29 - Application-Level Resources
00:35:51 - Object resources
00:42:26 - Merged Dictionaries
00:53:32 - DynamicResource
01:02:36 - Static vs. Dynamic
01:04:49 - Styles
01:10:28 - Explicit Styles
01:12:31 - Implicit Styles
01:15:06 - BasedOn
01:17:18 - Themes
01:25:34 - Summary

پیشنهاد فرادرس