آموزش های WintellectNOW

ثبت ديدگاه

 • آموزش پیاده سازی Bundling و Minification برای اپلیکیشن

آموزش پیاده سازی Bundling و Minification برای اپلیکیشن

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با Application Services Layer

آشنایی با Application Services Layer

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با RESTful URL Design

آشنایی با RESTful URL Design

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مبانی، اصول و تهدیدات امنیتی

آموزش مبانی، اصول و تهدیدات امنیتی

پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش انتقال داده از Controller به View در ASP.NET MVC

آموزش انتقال داده از Controller به View در ASP.NET MVC

پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش دلایل ایجاد و راه حل های باگ های Native Code

آموزش دلایل ایجاد و راه حل های باگ های Native Code

پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با اصلاح داده در SQL

آشنایی با اصلاح داده در SQL

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با Custom Editor Templates

آشنایی با Custom Editor Templates

دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با TempData

آشنایی با TempData

جمعه ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش حملات اپلیکیشن وب و اقدامات متقابل

آموزش حملات اپلیکیشن وب و اقدامات متقابل

جمعه ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با انواع داده (Data Types) در SQL Server

آشنایی با انواع داده (Data Types) در SQL Server

جمعه ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با لایه Web Services

آشنایی با لایه Web Services

جمعه ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش ایجاد ViewModels سفارشی در اپلیکیشن MVC

آموزش ایجاد ViewModels سفارشی در اپلیکیشن MVC

پنج شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • چگونه باگ ها ایجاد می شوند؟

چگونه باگ ها ایجاد می شوند؟

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش تست نفوذ با WebGoat

آموزش تست نفوذ با WebGoat

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن ASP.NET MVC

آموزش ساخت اپلیکیشن ASP.NET MVC

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با فرآیند اشکال زدایی

آشنایی با فرآیند اشکال زدایی

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش احراز هویت با Kerberos

آموزش احراز هویت با Kerberos

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش پشتیبانی از سیستم عامل و مفاهیم اشکال زدایی

آموزش پشتیبانی از سیستم عامل و مفاهیم اشکال زدایی

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Azure Notification Hubs

آموزش Azure Notification Hubs

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ترجمه API در Microsoft Cognitive Services

آموزش ترجمه API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰