آموزش های WintellectNOW

ثبت ديدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • آموزش تست نفوذ با WebGoat

آموزش تست نفوذ با WebGoat

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن ASP.NET MVC

آموزش ساخت اپلیکیشن ASP.NET MVC

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با فرآیند اشکال زدایی

آشنایی با فرآیند اشکال زدایی

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش احراز هویت با Kerberos

آموزش احراز هویت با Kerberos

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش پشتیبانی از سیستم عامل و مفاهیم اشکال زدایی

آموزش پشتیبانی از سیستم عامل و مفاهیم اشکال زدایی

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Azure Notification Hubs

آموزش Azure Notification Hubs

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش ترجمه API در Microsoft Cognitive Services

آموزش ترجمه API در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Video Indexer در Microsoft Cognitive Services

آموزش Video Indexer در Microsoft Cognitive Services

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Transitions و Transforms در CSS3

آموزش Transitions و Transforms در CSS3

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Microsoft Fakes

آموزش Microsoft Fakes

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مهاجرت از ASP.NET Web Forms به MVC

آموزش مهاجرت از ASP.NET Web Forms به MVC

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش مدیریت متادیتا فایل عکس

آموزش مدیریت متادیتا فایل عکس

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با Xamarin Forms

آشنایی با Xamarin Forms

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – صف ها

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure – صف ها

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش LINQ – زبان یکپارچه پرس و جو

آموزش LINQ – زبان یکپارچه پرس و جو

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش شروع کار با پایگاه داده های گراف با Neo4j

آموزش شروع کار با پایگاه داده های گراف با Neo4j

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 6 – ذخیره سازی داده

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 6 – ذخیره سازی داده

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 2 – ارتباطات شبکه

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 2 – ارتباطات شبکه

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 1 – مبانی

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud – قسمت 1 – مبانی

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش طراحی واکنش گرا با CSS3 

آموزش طراحی واکنش گرا با CSS3 

دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش استایل های CSS3 برای جداول

آموزش استایل های CSS3 برای جداول

دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰