آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مدیریت کلاس درس

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-مدیریت-کلاس-درس

در این آموزش تصویری با اصول مدیریت کلاس درس آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • صفات مدیران کلاس درس
 • صدای معلم و اعتماد به نفس
 • اول باید آشنایی با منطقه خود داشته باشید
 • راه موفقیت برای دانش آموزان
 • روش ها و روال
 • روش های کاهش حواس پرتی
 • ایجاد قوانین کلاس
 • مدیریت کلاس درس
 • کنترل Proxemic
 • ساخت یک کلاس درس مثبت
 • چرا فرهنگ کلاس درس مهم است؟
 • مسئولیت پذیری و هماهنگی کارها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

K-12 educators: create a classroom culture that increases achievement and decreases disruption—without inhibiting your students' creativity or desire to learn. In this course (our first with real kids in a classroom setting), Aaron Quigley shows you how to create learning-focused environments by minimizing off-task behavior and increasing student engagement. Learn how to develop the traits of effective classroom managers, reduce distraction, give clear instruction, and escalate problems when necessary. Aaron will also provide guides for building a positive classroom culture that sets students up for success, wherever they go next.
Topics include:

Developing your voice and confidence Being consistently proactive Setting up procedures and routines Timing everything Intervening and redirecting Making student learning the center of it all

Introduction 1m 28s

Welcome 1m 28s

1. Traits of effective classroom managers 8m 45s

Teacher voice and confidence 2m 48s

Be consistently proactive, not reactive 1m 58s

Understanding your area of control 1m 59s

It all starts with your lesson 2m 0s

2. Setting Students Up for Success 7m 37s

Procedures and routines 2m 12s

Reduce distractions 1m 3s

Create clearly defined class rules 2m 59s

Time everything 1m 23s

3. Managing Your Classroom 19m 44s

Give clear instructions 3m 58s

Check for understanding, not just for content 1m 5s

Behavior narration 2m 39s

Proxemic control 1m 31s

Intervening and redirecting 4m 10s

Rule of three 1m 36s

Scaffolded consequences 2m 2s

Escalated problems 2m 43s

4. Building a Positive Classroom Culture 14m 26s

Why is classroom culture important? 1m 28s

Management starts day one and minute one 2m 1s

Make student learning the center of all 3m 13s

Accountability means consistency 2m 21s

Carrots vs. sticks 1m 46s

Reward systems 3m 37s

Conclusion 41s

Next steps 41s

عنوان دوره: Lynda - Classroom Management Fundamentals حجم فایل: 559MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Classroom Management Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس