آموزش های لیندا | Lynda Tutorials

لیندا یک کمپانی آمریکایی است که از سال 1995 در زمینه آموزش های ویدئویی در زمینه نرم افزار، برنامه نویسی، طراحی وب، تجارت الکترونیک و … فعالیت می کند.

این کمپانی بیش از 500 کارمند دارد.

کمپانی لیندا در سال 2015 توسط LinkedIn به مبلغ 1.5 میلیارد دلار خریداری شد.

در این صفحه می توانید آموزش های شرکت لیندا را دانلود نمایید.

 • Lynda SOLIDWORKS 2017 New Features

Lynda SOLIDWORKS 2017 New Features

جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • Lynda Songwriting Techniques with Chords

Lynda Songwriting Techniques with Chords

جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • Lynda Sylvia Massy Unconventional Recording

Lynda Sylvia Massy Unconventional Recording

جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • Lynda Tooling with NPM Scripts

Lynda Tooling with NPM Scripts

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • Lynda The Motionographer Story

Lynda The Motionographer Story

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۳۰
 • Lynda Transitioning Out of Your Job

Lynda Transitioning Out of Your Job

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • Lynda Underwater Photography Wide Angle

Lynda Underwater Photography Wide Angle

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • Lynda Trello for Video Post Production

Lynda Trello for Video Post Production

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۳۰
 • Lynda Windows Server 2012 R2 Implement Business Continuity and Disaster Recovery

Lynda Windows Server 2012 R2 Implement Business Continuity and Disaster Recovery

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • Lynda WordPress Backing Up Your Site

Lynda WordPress Backing Up Your Site

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۳۰
 • Lynda After Effects Guru Creating Presets and Controllers

Lynda After Effects Guru Creating Presets and Controllers

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۰
 • Lynda Business Storytelling with C.C. Chapman

Lynda Business Storytelling with C.C. Chapman

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • Lynda Cert Prep 3ds Max Certified Professional

Lynda Cert Prep 3ds Max Certified Professional

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • Lynda Cert Prep Revit MEP Mechanical and Plumbing Certified Professional

Lynda Cert Prep Revit MEP Mechanical and Plumbing Certified Professional

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • Lynda CISSP Cert Prep 1 Security and Risk Management

Lynda CISSP Cert Prep 1 Security and Risk Management

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۳۰
 • Lynda Design the Web Styling a Numbered List

Lynda Design the Web Styling a Numbered List

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • Lynda Design the Web Using Counters and Resets in CSS

Lynda Design the Web Using Counters and Resets in CSS

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۳۰
 • Lynda Design the Web Creating a Repeating Background in Photoshop

Lynda Design the Web Creating a Repeating Background in Photoshop

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • Lynda Design Thinking Implementing the Process

Lynda Design Thinking Implementing the Process

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
 • Lynda Building a Slack Bot with Node.js Microservices

Lynda Building a Slack Bot with Node.js Microservices

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • Lynda Building Custom Tools to Extend the Unity IDE UPDATED

Lynda Building Custom Tools to Extend the Unity IDE UPDATED

جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰