آموزش های لیندا | Lynda Tutorials

لیندا یک کمپانی آمریکایی است که از سال 1995 در زمینه آموزش های ویدئویی در زمینه نرم افزار، برنامه نویسی، طراحی وب، تجارت الکترونیک و … فعالیت می کند.

این کمپانی بیش از 500 کارمند دارد.

کمپانی لیندا در سال 2015 توسط LinkedIn به مبلغ 1.5 میلیارد دلار خریداری شد.

در این صفحه می توانید آموزش های شرکت لیندا را دانلود نمایید.

 • Lynda Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling

Lynda Jeff Weiner on Establishing a Culture and a Plan for Scaling

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۲
 • Lynda IT Service Desk: Customer Service Fundamentals

Lynda IT Service Desk: Customer Service Fundamentals

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۲
 • Lynda Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms

Lynda Learning Cloud Computing: Public Cloud Platforms

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Networking

Lynda Learning Cloud Computing: Networking

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations

Lynda Learning Cloud Computing: Monitoring and Operations

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۱
 • Lynda Learning Cloud Computing: Cloud Governance

Lynda Learning Cloud Computing: Cloud Governance

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning Cloud Computing: Application Migration

Lynda Learning Cloud Computing: Application Migration

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning Calligraphy

Lynda Learning Calligraphy

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning C++ Pointers

Lynda Learning C++ Pointers

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning Basecamp 3

Lynda Learning Basecamp 3

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۴۰
 • Lynda Learning Ansible

Lynda Learning Ansible

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۸
 • Lynda Learning Adobe XD

Lynda Learning Adobe XD

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۸
 • Lynda Learning Adobe Spark

Lynda Learning Adobe Spark

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۸
 • Lynda Learning HTML5 Game Development

Lynda Learning HTML5 Game Development

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۷
 • Lynda Learning GWT

Lynda Learning GWT

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۶
 • Lynda Learning GraphQL

Lynda Learning GraphQL

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۶
 • Lynda Learning GameMaker: Studio and GML

Lynda Learning GameMaker: Studio and GML

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۵
 • Lynda Learning FileMaker Go 16

Lynda Learning FileMaker Go 16

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۵
 • Lynda Learning FileMaker 16

Lynda Learning FileMaker 16

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۴
 • Lynda Learning Entity Framework Core

Lynda Learning Entity Framework Core

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۴
 • Lynda Learning Dynamics 365

Lynda Learning Dynamics 365

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۳۳