پیشنهاد فرادرس

آموزش Entity Framework 4.1 Code First

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

آموزش-entity-framework-4-1-code-first

معرفی EntityFramework :

ADO.NET Entity Framework با عنوان EF شناخته میشود . مفهوم اصلیEntity Framework از Entity DataModelگرفته شده ، یک مدل مفهومی از application شما که نمودار (schema) دیتابیس شما را بر میگرداند.Entity Framework از این مدل مفهومی به هنگام پرس و جو (querying) از دیتا بیس ،ساخت object ها از داده و سپس اعمال تغییرات بر روی دیتا بیس استفاده میکند.

معرفی Code First :

ساختار مبتنی بر ترکیب نمودن بخشها درEF4 مطرح شد و مایکروسافت قادر بود روشهای بیشتری را برای مدلسازی ایجاد نماید که بسیاری از developer ها تقاضای آن روشها را از زمان آغاز EF داشتند.این روش جدید مدلسازی CodeFirst نامیده میشود.Code First به شما اجازه میدهد مدل خود را بوسیله کدنویسی تعریف نمایید.اگرچه روشهای Model First Database First, با استفاده از code generation کلاسهایی را برای شما فراهم میکنند تا با این کلاسها کار کنید ، اما بسیاری از developer ها نمیخواهند که با designer و کلاسهای تولید شده آنها کار کنند.آنها فقط میخواهند کد نویسی نمایند.در روش CodeFirst شما به راحتی می توانید مدل خود را با استفاده از کلاس های معمولی بسازید و از EF بخواهید تا دیتابیس را از روی مدل نوشته شده توسط شما بسازد.

این دوره آموزشی شامل معرفی Entity Framework 4.1 که شامل حاشیه نویسی داده های Code First و Code First Fluent API می باشد.

سطح این مجموعه آموزشی (Entity Framework 4.1 - Code First) متوسط و مدت زمان آن  1ساعت و 58 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSihgt ارائه شده است.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • Entity Framework 4.1 چیست؟
 • دریافت و نصب EF 4.1
 • ایجاد یک لایه داده ها با DbContext
 • اجرا برخی از کدها برای دیدن Code First در عمل
 • تعیین پیکربندی
 • مقدار دهی اولیه پایگاه داده
 • نگاهی به DbContext
 • چرا پیکر بندی در Code First؟
 • موجودیت مورد نیاز همراه با نگاهی به اعتبار سنجی
 • صفات MAXLENGTH و MinLength
 • جدول و ستون صفات
 • ویژگی DatabaseGenerated
 • ویژگی NotMapped
 •  صفت ComplexType
 • ویژگی ForeignKey
 • ویژگی InverseProperty
 • نادیده گرفتن کلاس در هنگام ساختن مدل
 • تقسیم جدول
 • تنظیمات تعریف شده در کلاس های EntityTypeConfiguration
 • پیکربندی سلسله مراتب وراثت
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Entity Framework 4.1 Introduction			
Introduction	 		
Objectives	 		
What's in Entity Framework 4.1?	 		
Getting and Installing EF 4.1	 		
Understanding How Code First Works	 		
Code First's Conventional Behavior	 		
Creating a Data Layer with DbContext	 		
Running Some Code to see Code First In Action	 		
Adding Configurations to Code First	 		
Configuring Property Attributes	 		
First look at Data Annotations	 		
First look at the Fluent API	 		
Configuring Mappings	 		
Configuring Relationships	 		
Database Initialization	 		
Looking at DbContext	 		
Summary	 		
Resources	 		
	Code First Data Annotations			
Introduction	 		
Objectives	 		
Why Configure in Code First?	 		
List of Possible Data Annotations	 		
Sample Domain with Default Code First Behavior	 		
Key Attribute	 		
Required Attribute along with a look at Validation	 		
MaxLength and MinLength Attributes	 		
Table and Column Attributes	 		
ConcurrencyCheck and Timestamp	 		
DatabaseGenerated Attribute	 		
NotMapped Attribute 		
ComplexType Attribute	 		
ForeignKey Attribute	 		
InverseProperty Attribute	 		
Review of Annotations	 		
Resources 		
	Code First Fluent API		
Introduction	 		
Objectives	 		
Why Fluent Configurations instead of Data Annotations?	 		
Types of Fluent Mappings	 		
How to apply fluent configurations	 		
The domain classes and code first conventions	 		
Database Mappings	 		
Configuring Property Attributes and Entity Keys	 		
Configuring Complex Types	 		
Ignoring Classes When Building the Model	 		
Entity Splitting	 		
Table Splitting	 		
Defining Configurations in EntityTypeConfiguration classes	 		
Concurrency Configurations	 		
DatabaseGenerated for Identity and Computed Database fields	 		
Fixing Unconventional Foreign Key Names	 		
Fixing Join Tables in Many to Many Relationships	 		
MSDN Library Topic for More Relationship Configurations	 		
Configuring Inheritance Hierarchies	 		
Summary	 		
Resources

حجم فایل:984MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Entity Framework 4.1 - Code First

پیشنهاد فرادرس

moslem در 1393/02/21 ساعت 08:45

با سلام و خسته نباشيد
ممنون به خاطر فيلم هاي آموزشيتون
ويدئو هاي اموزش code first داراي كيفيت پايين ميباشند و قابل فهم نميباشند .