پیشنهاد فرادرس

آموزش PowerShell 5

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شبکه ، آموزش پاورشل (Powershell)

آموزش-powershell-5

در این آموزش تصویری با Powershell 5 و دستورات آن آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 •  چرا از PowerShell استفاده کنیم
 • راه اندازی PowerShell
 • سفارشی کردن PowerShell
 • دستورات در حال اجرا
 • کشف و دریافت راهنما
 • بررسی گزینه های راهنما
 • توسعه توانایی های خود با PowerShell  
 • کار با PowerShell snap-ins
 • نصب ماژول ها
 • استفاده از Pipeline
 • کار با فایل ها و پرینتر
 • کار با CSVs
 • کار با XML
 • ذخیره سازی داده ها به عنوان یک صفحه وب
 • مرتب سازی اطلاعات
 • بررسی امنیت اتوماسیون PowerShell
 • استفاده از متغیرها برای ذخیره سازی
 • مدیریت مقیاس پذیر با PowerShell
 • معرفی PowerShell remoting
 • مدیریت یک به یک عملیات
 • و...

عنوان دوره:Lynda Up and Running with PowerShell 5

سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 38 دقیقه نویسنده:Jason C. Helmick

توضیحات:

PowerShell is the must-have tool for Windows system administrators. Jump-start your career, and your IT environment, by getting up and running with the latest version, PowerShell 5. Jason Helmick shows you how to get a hand from the help system, extend PowerShell with modules and snap-ins, harness the power of the PowerShell pipeline, and script and automate common administrative tasks. Plus, learn how to take advantage of one of PowerShell's most exciting features, remote management, which can put thousands of machines at your beck and call.
Topics include:
Installing Windows Management Framework 5
Running commands (cmdlets)
Discovering commands
Understanding cmdlet syntax
Resolving terse commands
Finding and using local modules
Working with files, printers, CSVs, and XML in the pipeline
Selecting, sorting, and filtering object data
Creating scripts
Automating tasks
Using PowerShell remoting

Introduction 3m 1s Welcome 1m 1s What you should know before watching this course 46s Why PowerShell? Why now? 1m 14s 1. Getting Ready for PowerShell 14m 46s Installing the Windows Management Framework 5 2m 52s Launching PowerShell as an administrator 2m 20s Customizing PowerShell for comfort 4m 39s Running commands (cmdlets) 4m 55s 2. Discovery and Getting Help 33m 45s Updating your most important resource: Help 2m 16s Discovering commands 8m 33s Exploring help options 8m 59s Understanding cmdlet syntax 8m 29s Understanding and resolving terse commands 5m 28s 3. Extending Your Capabilities with PowerShell 16m 46s Working with PowerShell snap-ins 3m 31s Finding and using local modules 6m 19s Installing modules and packages from a repository 6m 56s 4. Using the Power of the Pipeline 32m 24s Understanding the purpose of the pipeline 4m 31s Working with files and printers 8m 4s Working with CSVs 7m 20s Working with XML 7m 3s Storing data as a webpage 5m 26s 5. Getting More out of Objects 37m 14s Understanding the importance of objects 5m 3s Selecting the information you want 6m 15s Sorting the information 6m 33s Customizing your own properties 8m 45s Filtering specific data 7m 23s Working with methods 3m 15s 6. Scripts and Automation 45m 20s Exploring PowerShell automation security 7m 1s Creating your first script 6m 41s Using variables for storage 6m 11s Using the Integrated Scripting Environment (ISE) 6m 12s Creating a parameterized script 7m 6s Using parameter attributes 6m 36s Using comment-based help 5m 33s 7. Scalable Management with PowerShell Remoting 31m 11s Introducing PowerShell remoting 3m 54s Enabling PowerShell remoting 3m 15s Managing one-to-one operations 1m 46s Scaling out with one-to-many operations 5m 51s Exploring practical application of remote management 9m 55s Increasing capabilities with implicit remoting 6m 30s Conclusion 3m 50s Next steps 3m 50s

حجم فایل: 609MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Up and Running with PowerShell 5

پیشنهاد فرادرس