پیشنهاد فرادرس

تمرین تیمی Agile با Scrum

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اسکرام (Scrum) ، آموزش Agile

تمرین-تیمی-agile-با-scrum

با استفاده از تکنیک های Agile و Scrum تحول بزرگی در مدیریت شرکت های فناوری اطلاعات حاصل می شود.

در صورتی که شما از این تکنیک ها به خوبی استفاده کنید نتیجه کار به صورت زیر خواهد بود:

 • سرعت توسعه محصول بالا می رود.
 • محصول نهایی بدون باگ و اشتباه تحویل داده می شود.
 • بهره وری نیروی انسانی تا حد زیادی بالا می رود.
 • مشتری ها همه راضی هستند.
 • محصول نهایی با خواسته مشتری مطابقت دارد.
 • کار تیمی به خوبی تحقق پیدا می کند و هر کس وظایف خودش را انجام می دهد.

در این دوره آموزشی با تمرین تیمی Agile و Scrum آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • یک یادداشت درباره این دوره
 • معرفی ماژول ها
 • مقایسه فرآیندهای توسعه
 • کار با Scrum
 • ویژگی های  Driven Development
 • ایجاد Effective Requirements
 • کار با Scenario ها
 • کار با Story Points
 • برنامه ریزی Poker
 • اصول Behind the Methodology
 • کار با Roles در Scrum
 • تکنیک های Iteration Planning
 • برنامه ریزی Agile
 • برنامه ریزی Release

عنوان دوره آموزشی: Agile Team Practices with Scrum سطح:متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 45 دقیقه نویسنده: David Starrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction to the Course
	 00:16	
A Note About This Course
	 02:09	
Course Overview
	 02:04	
 Start playing at first clip Agile and Why It Works		 00:34:22	
Module Introduction
	 01:16	
Comparing Development Processes
	 04:32	
The Big Difference
	 04:08	
Graphing Agile vs. Plan Driven
	 06:09	
What Agile Is and Is Not
	 05:15	
Contemporary Agile Methodologies
	 00:14	
XP
	 04:11	
Scrum
	 02:11	
Lean Software Development
	 01:39	
Feature Driven Development
	 03:57	
Summary
	 00:50	
 Start playing at first clip Agile Requirements and Estimation		 00:44:45	
Module Introduction
	 01:11	
Creating Effective Requirements
	 07:01	
User Stories
	 07:09	
Scenarios
	 03:05	
Estimating Work
	 06:36	
Story Points
	 04:20	
Planning Poker
	 13:50	
Summary
	 01:33	
 Start playing at first clip Scrum Fundamentals		 00:52:12	
Module Introduction
	 01:01	
Origins of Scrum
	 04:41	
Principles Behind the Methodology
	 02:47	
The Basic Scrum Framework
	 03:52	
Who Uses Scrum and Why
	 00:46	
Roles in Scrum
	 06:25	
Artifacts of the Process
	 12:31	
Ceremonies
	 09:38	
Activities
	 04:20	
Scaling Scrum
	 03:27	
Summary
	 02:44	
 Start playing at first clip Agile Planning		 00:45:40	
Module Introduction
	 03:34	
Traditional Plans
	 08:24	
Agile Planning
	 04:48	
Planning a Release
	 06:39	
Product Backlog Ownership Techniques
	 04:33	
Iteration Planning Techniques
	 07:49	
The Daily Plan
	 08:39	
Summary
	 01:14	
 Start playing at first clip Enterprise Scrum		 00:43:36	
Introduction
	 01:17	
Scrum of Scrums
	 10:30	
Multiple or Large Backlogs
	 12:48	
Scrum in the Plan-Driven Organization
	 11:12	
Measurements
	 06:05	
Summary
	 01:44

حجم فایل: 470MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Agile Team Practices with Scrum

پیشنهاد فرادرس