100 فعل عبارتی در انگلیسی همراه با مثال | رایج ترین افعال عبارتی انگلیسی - قسمت دو

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

شما در حال یادگیری رایج‌ترین افعال عبارتی انگلیسی هستید. این ویدئو شامل تصویر نمی‌باشد تا در بخش لیسنینگ به شما کمک کند.

توضیحات به انگلیسی نوشته شده‌اند. 

مثال‌ نیز برای شما نوشته شده است چون یادگیری انگلیسی همراه با مثال بسیار مؤثرتر می‌باشد.

100 PHRASAL VERBS IN ENGLISH with examples — most common English phrasal verbs — part 2 All English Lessons — build your vocabulary 5:6

We are learning English - most common phrasal verbs in English. The author created a list of most common phrasal verbs - just text (without pictures) so it can be very good for listening. Explanations are given in English. Examples are provided as learning English with examples is much more effective. You can see the main meaning of phrasal verbs - some kind of definition provided by the author.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط