تفاوت بین May I و Can I چیست؟ اجازه گرفتن در انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این ویدئو گرامری شما یاد می‌گیرید که چگونه به انگلیسی از کسی اجازه بگیرید و همچنین تفاوت بین May I و Can I را هم متوجه خواهید شد.

What is the difference between May I and Can I? Permission in English Learn English with EnglishClass101.com 8:19

In this English grammar lesson you will learn how to express permission in English and will discover the difference between “May I” and “Can I”. This is the best place to start learning the English language and improve your speaking skills.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط