تفاوت بین Another, Other و the Other | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو، آلیشا به 6 پرسش گرامری پاسخ می‌دهد:

-تفاوت بین Just و Adjust چیست؟

-تفاوت بین "The"و "This" در چیست؟ چگونه می‌توانم از "It seems that" و "Seems to" استفاده کنم؟

-تفاوت بین Gorgeous, Adorable, Fabulous و Beautiful در چیست؟

-چگونه به درستی از have been,has been,had been به درستی استفاده کنیم؟

-تفاوت بین "Site", "Place" و "Area" چیست؟

-تفاوت بین "Other(s)", "the Others(s) و "Another" در چیست و چگونه در شرایط درست آن را استفاده کنم؟

Another, Other, or the Other? Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 10:19

In this video, Alisha answers 6 questions.
- What is the difference between just and adjust?
- What is difference "the~" and "this~"? How can I use "It seems that~" and "seems to~"?
- What is the difference between gorgeous,adorable,fabulous,and beautiful?
- How to use these forms have been,has been,had been correctly?
- What's the difference between ""site"", ""place"" and ""area""
- What's the difference between ""other(s)"", ""the other(s)"", and ""another""? How do I use in the correct situation?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط