1057 فعل کاربردی لیست شده در انگلیسی همراه با مثال

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 1057 فعل کاربردی انگلیسی همراه با مثال.

1057 verbs in English with examples Learn a list of useful English verbs All English Lessons — build your vocabulary 1:58:28

Learn 1057 useful English verbs with examples.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط