16 اختراع که ما را از سوخت های فسیلی دور می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

بخش عمده ای از انرژی جهان از سوخت های فسیلی تامین می شود. با این حال، افراد و شرکت های متعددی وجود دارند که اختراعاتی را برای کمک به دور کردن جهان از انرژی های تجدید ناپذیر توسعه داده اند.

16 Inventions Getting Us Off Fossil Fuels Tech Insider 7:19

Much of the world's energy is sourced from fossil fuels. However, there are several individuals and companies who have developed inventions to help get the world off of non-renewable energy. Watch the video above to see these inventions in action.

لینک های دانلود حجم فایل: 39.0MB16-inventions-getting-us-off-fossil-fuels-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط