چگونه چندین عکس را به استوری اینستاگرام خود اضافه کنیم؟

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

چگونه چندین عکس را به استوری اینستاگرام خود اضافه کنیم؟

How To Add Multiple Photos To Your Instagram Story Tech Insider 1:19

0:00 Intro
0:05 Adding multiple photos through Layout
0:50 Adding multiple photos in series

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط