5 راهی که تلفن هوشمند شما می تواند به شما در کار خانه کمک کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

کار در خانه می تواند چالش برانگیز باشد. برای استفاده بیشتر از این، در اینجا 5 نکته وجود دارد که چگونه تلفن هوشمند شما می تواند به شما در کار در خانه کمک کند. از دانلود برنامه های مفید گرفته تا استفاده از فناوری ابری، SIMPLE Mobile دارای برنامه هایی است که می تواند در کار در خانه به شما کمک کند.

5 Ways Your Smartphone Can Help You Work From Home Tech Insider 1:41

Sponsor Content created by Insider Studios with SIMPLE Mobile.

Working from home can be challenging. To make the most of it, here are 5 tips on how your smartphone can help you work from home. From downloading helpful apps to using cloud technology, SIMPLE Mobile has the programs to make your work from home life a success.

لینک های دانلود حجم فایل: 3.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی5-ways-your-smartphone-can-help-you-work-from-home-git.ir.mp4 5-ways-your-smartphone-can-help-you-work-from-home-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط