5555 فعل انگلیسی همراه با معنی و مثال | یادگیری لیستی از افعال کاربردی انگلیسی - قسمت سوم

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

یادگیری 5555 فعال انگلیسی همراه با معنی و مثال در این ویدئو قرار دارد. تمرین و تکرار را فراموش نکنید.

5555 Verbs in English with meanings and examples. Learn a list of useful English verbs. pt. 3 All English Lessons — build your vocabulary 3:3:25

Learn 5555 verbs in English with meanings and examples

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط