9 مورد از بهترین حالت های بقا Minecraft

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

از این 9 حالت Minecraft برای ارتقاء بازی خود استفاده کنید!

9 Of The Best Minecraft Survival Mods Tech Insider 4:49

0:00 Intro
0:18 Biomes O’ Plenty
0:36 Yung’s Better Caves & Mineshafts
1:11 Just Enough Items
1:35 Traveler’s Backpack
2:07 Nature’s Compass
2:31 Alex’s Mobs
3:13 Xaero’s Minimap
3:53 Valhelsia Structures
4:11 Falling Tree

Use these 9 Minecraft mods to up your game!

لینک های دانلود حجم فایل: 66.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط