چگونه در انگلیسی در مورد اندازه‌ها صحبت کنیم A Few/Few, A Little/Little

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس، آلیشا به 5 سؤال شما پاسخ می‌دهد:

-لطفاً بگویید چگونه این علامت‌ها را تلفظ کنم. # @ - _ * ( ) ?

-تفاوت بین  -farther / further-, -a lot of / lots of- و -for example / for instance چیست.

-تفاوت بین crispy, crunchy و crisp هنگام صحبت درمورد غذاها در چیست؟

-تفاوت بین "a few" و "few" همچنین "a little" و "little" در چیست؟

-لطفاً تفاوت بین "That" و "which" را بگویید.

A Few/Few, A Little/Little: How to Talk About Quantities in English Learn English with EnglishClass101.com 15:5

In this video, Alisha answers 5 questions.
- Could you pls show me how to pronounce these symbols: # @ - _ * ( ) ?
- What is the difference between -farther / further-, -a lot of / lots of-, -for example / for instance.
- Englsih speakers uses crispy, crunchy and crisp when they explain about food. What is the difference between them?
- Whats the difference between "a few" and "few" also "a little" and "little"?
- Could you tell me the difference b/w “that” and “which”?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط