طرز استفاده و تفاوت All, Every و Each | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس آلیشا به 6 پرسش پر تکرار شما جواب می‌دهد:

-تفاوت بین "All" , "Every" و "Each" در چیست؟

-تفاوت بین "No wonder" و "Wondering" در چیست و چگونه در جمله استفاده کنیم.

-چگونه کلمات of it/ of her/ of his را به سرعت و به هم پیوسته تلفظ کنم؟

-تفاوت بین "hint" و "clue" چیست؟

-تفاوت بین persuading و convincing در چیست؟

-تفاوت بین "Sympathy" و "Empathy" در چیست؟

All, Every and Each: How to Use & Differences - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 13:14

In this video, Alisha answers 6 questions.
- I want to known the difference between "all" and "every" and "each".
- I would like to ask you about, the difference between "no wonder" and "wondering", and how to use it in the sentences.
- How can I pronounce those words (of it / of her / of his) in fast connecting speech?
- What is the difference between persuading and convincing
- What's the difference beetwen "hint" and "clue"?
- What's the difference between "sympathy" and "empathy".

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط