افعال کمکی: DID YOU یا DO YOU | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این ویدئو، آلیشا به 5 سؤال گرامری پاسخ می‌دهد:

-معنی عبارت "to get used to doing something" چیست؟ منظور آن یک فعل تمام شده است؟ و آیا می‌توان به شکل حال ساده از آن استفاده کرد مانند  "I get used to getting up early"؟

-تفاوت بین "Did you/ Do you ...Are you...When i" هنگام پرسش چیست؟

-تفاوت بین حال کامل و حال کامل استمراری در چیست؟ اگر بخواهم بگویم از زمان خاصی تا حالا در جایی زندگی می‌کنم از کدام باید استفاده کنم؟

-معنی "Can't help + شکل استمراری، چیست؟

-تفاوت بین Have و Must در چیست؟

Auxiliary Verbs: DID YOU or DO YOU - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 12:28

In this video, Alisha answers 5 questions.
- What is the meaning of the phrase "to get used to doing smth"? Does it refer to a completed action or not? And can we use it in Present Simple, like "I get used to getting up early"?
- What's difference of "Did you/Do you...Are you...when I ask?
- I am a bit confused with the difference between the present perfect and the present perfect continuous. If I want to say that I live in some place since some time, which one should I use?
- What does "Can't help + (progressive form)" mean?
- What is the difference between have to and must?

لینک های دانلود حجم فایل: 31.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیauxiliary-verbs-did-you-or-do-you-basic-english-grammar-git.ir.mp4 auxiliary-verbs-did-you-or-do-you-basic-english-grammar-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط