چگونه علت‌ها را بیان کنیم - BECAUSE OF یا THANKS TO | یادگیری گرامر انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این درس گرامری شما هرچیزی را که درمورد دلیل و علت با استفاده از کلماتی مثل BECAUSE OF و THANKS TO لازم باشد را یاد می‌گیرید.

BECAUSE OF or THANKS TO? How to Express the Cause - Learn English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 7:35

In this English grammar lesson you will how to express the cause or the reason by using BECAUSE OF and THANKS TO. With this video you will be able to able to improve your English grammar. Are you ready to avoid doing common English mistakes?

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط