بهترین پروژه های DIY که در سال 2017 پیدا کردیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

2017 سالی پر از خلاقیت و طراحی شگفت انگیز بود. این ها پروژه های DIY مورد علاقه ما از سال 2017 بودند. ما پروژه های DIY شگفت انگیزی مانند میز ساخته شده از درپوش بطری ها، کاسه های ساخته شده از مداد رنگ آمیزی و یک صندلی روی تخت که قوطی ها را پخش می کند، پیدا کردیم.

Best DIY Projects We Found In 2017 Tech Insider 3:16

2017 was a year full of creativity and amazing design. These were our favorite DIY projects from 2017. We found such amazing DIY projects as a table made out of beer bottle caps, bowls made out of coloring pencils, and a deck chair that dispenses chilled cans of beer.

We also included a vase made out of coloured wood and an intricately carved bowl known as a "Torus Bowl." Watch the video to see how all of these were made.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط