معرفی Autodesk BIM

Building Information Modeling به اختصار BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان) یک فرآیند مبتنی بر مدل سه بعدی هوشمند است که به معماران، مهندسان و پیمان کاران (AEC) حرفه ای، درک و ابزارهایی برای پلن، طراحی، ساخت و مدیریت ساختمان ها و زیرساخت ها را ارائه می دهد.

BIM توسط شرکت اتودسک منتشر شده است.

یک تصور رایج و غلط وجود دارد که BIM به معنای طراحی سه بعدی است. در واقع، این خیلی بیشتر از این حرف ها است. BIM فرآیندی برای ایجاد و مدیریت تمام اطلاعات در مورد قبل، در طول و پس از ساخت و ساز یک پروژه است. خروجی این فرآیند، مدل سازی اطلاعات ساختمان، توضیحات دیجیتالی هر جنبه ای از دارایی ساخته شده است.

استفاده از BIM در ساخت و ساز و مهندسی جدید نیست، اما با افزایش تعداد فایل های BIM که در پلتفرم همکاری Aconex دیده می شود، میزان رشد را به وضوح نشان می دهد. در سال 2009، کمتر از 10،000 مدل در Aconex مدیریت شد. در ابتدای سال 2013، مشتریان بیش از 270،000 مدل را اداره می کردند یعنی فقط 2600٪ در سه سال رشد کرده است.

مزایای BIM

هنگامی که ما به BIM فکر می کنیم، اغلب به هماهنگی بهتر طراحی و سازگاری بهتر را تصور می کنیم. اما ارزش واقعی آن می تواند پس از انتقال، زمانی که مالک یا مدیر تأسیسات مجموعه ای کامل و دقیق از اطلاعات را دریافت می کند، به چشم می آید. BIM مجموعه ای از اطلاعات مرتبط و متقابل را فراهم می کند. به عنوان مثال، اشیاء در مدل با اطلاعات مربوطه از جمله نظام نامه ها، مشخصات، داده های راه اندازی، عکس ها و جزئیات ضمانت نامه مرتبط هستند که اجازه می دهد مالک یا مدیر تاسیسات به طور کارآمد و دقیقی دارایی را مدیریت کنند. از آنجا که 75٪ از هزینه یک تأسیسات پس از تحویل به وجود می آید، روشن است که مزایای BIM همچنان پس از طراحی و ساخت، تکمیل شده است.

نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود