فولاد بیولوژیکی از ابریشم عنکبوت ساخته شده است

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این نخ ها حاوی عنصر منحصر به فرد باکتری های تخمیر شده هستند. این طرح از ابریشم عنکبوت، یکی از قوی ترین مصالح طبیعت الهام گرفته شده است. AMSilk ابریشم عنکبوت را در مقیاس مولکولی تکرار می کند و باعث ایجاد الیاف و پارچه فوق العاده قوی می شود. ابتدا، آنها باکتری E.coli را تخمیر می کنند تا مجبور نباشند به عنکبوت تکیه کنند. بنابراین، این روند کاملاً گیاهی است.

Biological Steel Is Made From Spider Silk Tech Insider 1:49

These threads contain the unique ingredient of fermented bacteria. The design is inspired by spider silk, one of nature's strongest materials. AMSilk replicates spider silk at a molecular scale and it results in super-strong fibers and fabric. First, they ferment E.coli bacteria so they do not have to rely on spiders. So, this process is entirely vegan.

The fermented E.coli produces a powder which is then put into a water solution. Then, it pushed through a spinneret which forms the base of the Biosteel fiber. It's stronger than steel, yet flexible like rubber. Biosteel fiber can be customized and used in several industries that include automotive, fashion, and interior design. AMSilk's products are even used in cosmetics in Europe and Korea. With this process, you get all of the benefits of spider silk without the spiders. You can bet spiders and arachnophobes are celebrating.

لینک های دانلود حجم فایل: 8.0MBbiological-steel-is-made-from-spider-silk-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط