آموزش کتیا (CATIA)

دسته بندی: نرم افزار ها

معرفی CATIA

CATIA به عبارت Computer Aided Three dimensional Interactive Application به معنای برنامه تعاملی سه بعدی به کمک کامپیوتر می باشد.

اولین انتشار CATIA به سال 1977 توسط Dassault Systemes بازمی گردد، که هنوز هم وی نرم افزار را توسعه می دهد. CATIA در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage ایجاد شده بود.

در طول سالها، CATIA به بیش از یک نرم افزار بسته (CAD(Computer Aided Design تبدیل شد. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که قابلیت های زیر را شامل می شود:

  • CAD
  • CAM
  • CAE

CAD طراحی دو بعدی و سه بعدی را فراهم می کند.

CAM اجازه می دهد تا فرایندهای تولیدی برای تولید مدل 3D طراحی شود.

CAE اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل مدل های سه بعدی تایید شود.

Catia ابزار CAD است و می تواند برای مراحل مختلف طراحی مورد استفاده قرار گیرد. شما می توانید مفاهیم خود را بر روی آن ترسیم کنید، آنها را اصلاح کنید، آنها را شبیه سازی کنید، مشکلات را شناسایی کرده و در نهایت آنها را برای تولید آماده کنید. کتیا دارای ماژول های مختلفی از قبیل طراحی بخش، طراحی سطح، طراحی مونتاژ، طراحی سازه کامپوزیت، طراحی ورق فلزی و غیره است. اغلب Catia در صنایع هوا فضا و خودرو سازی استفاده می شود.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟