صفحه شطرنجی که مهره ها را به تنهایی جابجا می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

Square Off یک صفحه شطرنج است که مهره های خود را با استفاده از حسگرها و آهن ربا حرکت می دهد. می توانید روی تخته یا با استفاده از یک برنامه شطرنج بازی کنید.

Chessboard That Moves Pieces On Its Own Tech Insider 3:17

Square Off is a chessboard that moves its pieces through the use of sensors and magnets. You can play chess on the board or through the use of an app.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیchessboard-that-moves-pieces-on-its-own-git.ir.mp4 chessboard-that-moves-pieces-on-its-own-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط