پارک با تم واقعیت مجازی در چین

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

پارک موضوعی دره علمی تخیلی شرقی یک پارک موضوعی عظیم واقعیت مجازی است که به یکی از فقیرترین مناطق چین می آید. سازندگان امیدوارند اقتصاد از این جاذبه جدید بسیار سود ببرد. با این حال ، برخی از ساکنان نگران عواقبی هستند که این ساختمان بزرگ می تواند به همراه داشته باشد.

China's Virtual Reality Theme Park Tech Insider 1:43

Oriental Science Fiction Valley Theme Park is a massive virtual reality theme park coming to one of China's poorest areas. The creators hope the economy will greatly benefit from this new attraction. However, some residents are worried about the consequences this major construction could bring.

This is Oriental Science Fiction Valley. It will be China's first virtual reality theme park. Located outside Guiyang, the capital of one of China's poorest provinces.

The park is decorated with giant robots and futuristic castles. It'll have 35 different VR attractions, including virtual roller coasters and a futuristic space battle. There are also experiential tours. Visitors will be able to bungee jump from the giant robot.

The park is expected to bring economic growth to the area. But, local farmers are worried about pollution from construction. It's set to open in February 2018.

لینک های دانلود حجم فایل: 13.0MBchinas-virtual-reality-theme-park-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط