کریستوفر وایلی در مورد زندگی پس از رسوایی داده های فیسبوک می گوید

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

کریستوفر وایلی گفت که از زمان افشای سوت رسوایی بزرگ داده های فیس بوک در ماه مارس، مورد سوء استفاده فیزیکی قرار گرفته است. ویلی به آگاهی عمومی حمله کرد و در بحث Brexit در بریتانیا شرکت کرد، که به گفته او، وی را در برابر حمله آسیب پذیر کرد.

Christopher Wylie Talks About Life After Whistle-Blowing Facebook’s Data Scandal Tech Insider 3:38

Christopher Wylie said he has been a target for physical abuse since blowing the whistle on Facebook's giant data scandal in March. Wylie rocketed into the public consciousness and became involved in the Brexit debate in Britain, which he said made him vulnerable to attack.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط