کدنویسی تمیز

دسته بندی: مباحث عمومی

معرفی کدنویسی تمیز یا Clean Code

کدنویسی تمیز یک سبک توسعه متمرکز بر خواننده است که نرم افزاری را تولید می کند که برای نوشتن، خواندن و نگهداری آسان است. زمانیکه برنامه ای طبق انتظارات اجرا می شود غالبا توسعه دهندگان وسوسه می شوند تا کار خود را تکمیل کنند. اما ما صرفا برای مصارف کامپیوتری کدنویسی نمی کنیم.

کدنویسی تمیز در مورد شناسایی است که مخاطبان شما فقط یک کامپیوتر نیستند، بلکه آن ها انسان های واقعی هستند. تا حد امکان کدنویسی باید به زبان انسان ها نزدیک باشد و این اصل باید در تمامی سطوح مانند سینتکس استفاده شده، نامگذاری کنوانسیون و هم ترازی با تمام الگوریتم های استفاده شده، کیفیت نظرات و پیچیدگی توزیع کد بین ماژول ها رعایت شود. کد نویسان تمیز با استفاده از ابزار ها پیچیدگی ها را مدیریت می کنند و یک داستان را به طور واضحی توضیح می دهد.

پیاده سازی اصول کدنویسی تمیز یک مهارت پایه ای است که به ویژه در هنگام بازنویسی کد یا تست کد، به خوبی مفید می باشد. اصول کدنویسی تمیز منجر به کد منبعی می شود که برای خواندن و تست آسان تر است.

برای نوشتن کد تمیز باید سه اصل اصلی زیر را رعایت کنید:

  • انتخاب ابزار مناسب
  • بهینه سازی نسبت سیگنال به صدا
  • تلاش برای نوشتن کد خود مستند سازی شده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟