این ساعت با استفاده از سایه های انگشت شما زمان را مشخص می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

ساعت چند است؟ سایه انگشت شما می تواند بگوید! این Shadowplay است و یک حلقه نور ساده روی دیوار که می تواند زمان را با استفاده از سایه ها تشخیص دهد.

شما به سادگی انگشت خود را به مرکز نور و ساعت نشان می دهید و سپس دو نقطه نور را روی انگشت خود متمرکز می کنید. وقتی انگشت خود را بیرون می آورید، حلقه نور کامل باز می گردد. دو سایه ایجاد می کند که عقربه های ساعت می شوند.

Clock Uses The Shadows Of Your Finger To Tell Time Tech Insider 1:31

What time is it? Your shadow can tell you! This is Shadowplay and it's a simple ring of light on the wall that can tell time using shadows. It was created by the design studio breadedEscalope.

You simply point your finger to the center of the light and the clock then focuses two points of light on your finger. When you take your finger back out, the full light ring returns. It casts two shadows that become the hands on a clock. Brass, oak, and stone versions of the clock were also created. Why ask for the time when your shadow knows already?

لینک های دانلود حجم فایل: 3.0MBclock-uses-the-shadows-of-your-finger-to-tell-time-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط