استفاده از این عصا به هیچ دستی نیاز ندارد

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

iWALK 2.0 فشار روی زیر بغل را برداشته و به پاهای شما منتقل می کند و دست ها و بازوها را برای انجام کارهای روزانه آزاد می گذارد. شما می توانید به راحتی ایستاده، راه بروید یا از پله ها بالا بروید، بدون این که به ساق پای خود فشاری وارد کنید. برای مونتاژ iWalk نیازی به ابزار نیست. قابل تنظیم است و می تواند به پای شما منتقل شود.

Crutch Doesn't Require Any Hands To Use Tech Insider 3:9

The iWALK 2.0 removes the strain on the underarms and transfers it to your legs, leaving your hands and arms free for daily tasks. You can easily, stand, walk, or navigate up the stairs—without exerting pressure on your lower leg. No tools are required to assemble the iWalk. It's adjustable and able to be tailed to your leg. Pricing starts at $149.

لینک های دانلود حجم فایل: 26.0MBcrutch-doesnt-require-any-hands-to-use-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط