علم داده (Data Science)

معرفی علم داده یا Data Science

علم داده یک ترکیب چند رشته ای از استنتاج داده ها، توسعه الگوریتم و تکنولوژی برای حل مشکلات تحلیلی پیچیده است. علم داده به مطالعه ی این امر می پردازد که داده از کجا آمده است، چه چیزی را نشان می دهد و چگونه می توان آن را به یک منبع ارزشمند در ایجاد استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات تبدیل کرد. داده کاوی مقدار زیادی از داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته برای شناسایی الگوها می تواند به کاهش هزینه های سازمان، افزایش بهره وری، تشخیص فرصت های بازار جدید و افزایش مزیت رقابتی سازمان کمک کند.

رشته علم داده، ریاضیات، آمار و رشته های علوم رایانه را به کار می گیرد و شامل تکنیک هایی مانند یادگیری ماشینی، تجزیه و تحلیل خوشه ای، داده کاوی و مصورسازی است.

دانشمند داده

همانگونه که داده های تولید شده توسط کسب و کار مدرن افزایش می یابد، اهمیت دانشمندان داده که توسط سازمان ها استخدام م یشوند، برای کمک به تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار با ارزش دوچندان می شود.

دانشمند داده فردی است که می تواند از منابع داده موجود استفاده کند و در صورت لزوم منبع داده جدیدی ایجاد کند تا اطلاعات معناداری را استخراج کند. استخراج داده، عمل بازیابی داده های خاص از منابع داده ساخت یافته یا غیر ساخت یافته برای پردازش و بررسی بیشتر است. دانشمندان داده باید ترکیبی از مهارت های تحلیل، یادگیری ماشینی، داده کاوی و مهارت های آماری، و همچنین تجربه الگوریتم ها و برنامه نویسی داشته باشند. علاوه بر مدیریت و تفسیر مقادیر زیادی از داده ها، بسیاری از دانشمندان داده نیز با ایجاد مدل های مصورسازی داده به نشان دادن ارزش کسب و کار اطلاعات دیجیتال کمک می کنند.

مزایای علم داده

مزیت اصلی استفاده از علم داده در سازمان، توانمند سازی و تسهیل تصمیم گیری است. سازمان هایی با دانشمندان داده می توانند شواهد مبتنی بر داده را به تصمیمات کسب و کار خود اعمال کنند. این تصمیمات مبتنی بر داده در نهایت منجر به افزایش سودآوری و بهبود بهره وری عملیاتی، عملکرد و گردش کار کسب و کار می شود. در سازمان های مشتریان، علم داده به شناسایی و اصلاح مخاطبان هدف کمک می کند. علم داده همچنین می تواند به استخدام کمک کند: پردازش داخلی برنامه ها و تست های شایستگی مبتنی بر داده و بازی ها می تواند به تیم مدیریت منابع انسانی کمک کند تا انتخاب های سریع تر و دقیق تر را در طول روند استخدام انجام دهد. مزایای خاص علم داده بستگی به اهداف شرکت و صنعت دارد. برای مثال، موسسات بانکی، داده ها را برای افزایش تشخیص تقلب استخراج می کنند.

علم داده و یاگیری ماشینی

یادگیری ماشینی اغلب در علم داده گنجانده شده است. یادگیری ماشینی، ابزار هوش مصنوعی (AI) است که اساسا بخش پردازش داده ی علم داده را به صورت خودکار انجام می دهد. یادگیری ماشینی الگوریتم های پیشرفته را یکپارچه می کند تا خودشان یاد بگیرند و بتوانند داده های عظیم را در کسری از زمان پردازش کنند.

پس از جمع آوری و پردازش داده های ساخت یافته از ابزار یادگیری ماشینی، دانشمندان داده، داده ها را تفسیر، تبدیل و خلاصه می کنند تا برای تصمیم گیرندگان شرکت مفید باشد.

برنامه های یادگیری ماشینی مورد استفاده در علم داده شامل تشخیص تصویر و تشخیص گفتار است. الگوریتم های یادگیری ماشینی نیز به وسیله چرخ های خود هدایت می شوند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟