تفاوت بین ANSWER, REPLY و RESPOND | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان ، آموزش زبان انگلیسی

در این درس گرامری، تفاوت بین  to answer, to reply و to respond را یاد می‌گیرید. آیا برای بهبود مهارت‌های انگلیسی‌تان آماده اید؟

Difference between ANSWER, REPLY and RESPOND - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 9:33

In this English grammar lesson you will learn the difference between to answer, to reply and to respond. Are you ready to improve your English speaking skills.

Our English host gives you easy to understand explanations. This is THE FASTEST way to easily take your English ability to the next level!

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط