تفاوت بین HAVE, HAVE GOT, GOT | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این درس گرامری، آلیشا به 7 سؤال شما پاسخ می‌دهد:

-تفاوت بین "Almost" و "Barely" در چیست؟

-لطفاً معنی کلمه "Spoild" را در مثال‌های زیر توضیح دهید: 

I spoil to my dog.

 I wouldn't want to spoil your fun.

-معنی عبارت "Darn it to heck" چیست؟

-لطفاً معنی کلمه "Lame" را بگویید. ایا می‌شود بگوییم که کسی Lame است؟

-تفاوت بین "Sacrifice" و "Compromise" در چیست؟ کی و کجا می‌توانم از این کلمات استفاده کنم؟

-تفاوت بین "Have", "Ha got" و "Got" در جملات کلی چیست؟

Difference between HAVE, HAVE GOT, GOT - Basic English Grammar Learn English with EnglishClass101.com 11:27

In this video, Alisha answers 7 questions.
- What's the difference between "almost" and "barely"?
- I wanna ask you about "spoilt" word. Can you explain the different meaning it has in a couple of sentences? Ex. I spoil to my dog. Ex2. I wouldn't want to spoil your fun.
- What is the meaning of "darn it to heck"?
- Can you tell me the meaning of the word "lame"? Can we say someone is lame?
- What's the difference between "It's said" and "They say"?
- Difference between "sacrifice" vs "compromise"? When & where I can use these words?
- What's the difference between "Have", "Have got" and "Got" in general sentence?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط