اولین شیء بین ستاره ای مشاهده شده برای زندگی فرازمینی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در اوایل سال جاری، اخترشناسان آنچه را که فکر می کنند می تواند اولین جرم بین ستاره ای باشد، کشف کردند. به احتمال زیاد این سیارک از منظومه ستاره ای دیگر است. اما این شیء غیر معمول توجه متخصصان Breakthrough Initiative را به خود جلب کرده است، ماموریتی برای کشف اولین هوش فرازمینی فراتر از زمین است. در حال حاضر کارشناسان از تلسکوپ روبرت سی بیرد گرین بانک برای بررسی دقیقتر استفاده می کنند.

First-Ever-Observed Interstellar Object Will Be Studied For Extraterrestrial Life Tech Insider 1:48

Earlier this year, astronomers discovered what they think could be the first-ever-observed interstellar object. Chances are that it's an asteroid from another star system. But the unusual looking object has caught the attention of experts at Breakthrough Initiatives, which is on a mission to discover the first extraterrestrial intelligence beyond Earth. Experts are now using the Robert C. Byrd Green Bank Telescope to take a closer look.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط