چگونه تحلیل داده های گیاهی به کشاورزان کمک می کند تا بر گیاهان کنترل داشته باشند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider ، تحلیل داده

 Dell Technologies به AeroFarms کمک می کند تا هزاران نقطه داده را برای بهینه سازی شرایط رشد تجزیه و تحلیل کند.

How Analyzing Plant Data Helps Vertical Farmers Have Control Over Plants Tech Insider 1:42

Sponsor Content created by Insider Studios with Dell Technologies and Intel® .

Vertical farming allows local food production at a scale. Data and technology are the future for all of agriculture. Dell Technologies helps AeroFarms analyze thousands of data points to optimize growing conditions.

لینک های دانلود حجم فایل: 17.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط