بیهوشی چگونه بر مغز و بدن شما تأثیر می گذارد

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

سالانه میلیون ها آمریکایی مجبور به استفاده از بیهوشی می شوند. از سال 1846، پزشکان از داروهای مختلفی برای بیهوشی بیماران برای جراحی استفاده می کردند، اما با وجود اینکه داروها تغییر کرده اند، یک چیز باقی می ماند. تاثیر آن...

How Anesthesia Affects Your Brain And Body Tech Insider 3:16

Millions of Americans are administered anesthesia each year. Since 1846, doctors have used a variety of drugs to make patients unconscious for surgery, but even though the medications have changed, there's one thing that remains the same— it works. But how exactly?

لینک های دانلود حجم فایل: 15.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-anesthesia-affects-your-brain-and-body-git.ir.mp4 how-anesthesia-affects-your-brain-and-body-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط