نحوه عملکرد شمارش کالری

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

ممکن است در باشگاه بدنسازی کالری کمتری از آنچه فکر می کنید بسوزانید. در تحقیقی که در سال 2018 منتشر شد، محققان دریافتند که برخی کالری سوزانده شده را تا 130 کالری در 30 دقیقه ورزش بیش از حد ارزیابی می کنند.

How Calorie Counters Actually Work Tech Insider 3:59

You could be burning fewer calories at the gym than you think. In a study published in 2018 researchers found that some ellipticals overestimate calories burned by as much as 130 calories per 30 minutes of exercise.

لینک های دانلود حجم فایل: 38.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-calorie-counters-actually-work-git.ir.mp4 how-calorie-counters-actually-work-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط