نحوه ساخت قطعات لگو

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

LEGO یکی از شناخته شده ترین محصولات جهان است، اما چگونه ساخته می شود؟ از زمان تولید LEGO در سال 1949، طراحی آن تغییر نکرده و در 53 رنگ موجود است. قطعات از یک دانه پلاستیکی ساخته شده اند که ذوب شده و در دستگاه قالب گیری فشار داده می شود و شکل LEGO را ایجاد می کند. سپس قطعات را در انبار جمع آوری می کنند، در آنجا مرتب شده، وزن شده و سپس برای تحویل بسته بندی می شوند.

How LEGO Bricks Are Made Tech Insider 3:19

LEGO is one of the world's most recognizable products, but how is it made? Since production of the LEGO block in 1949, the design hasn't changed and is available in 53 colors. The blocks are made of a plastic granulate, which is melted and pressed in a moulding machine which creates the LEGO shape. Automatic guided vehicles then collect and deliver the bricks to the warehouse, where they are sorted, weighed and then packed for delivery.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط