این ماشین ساختگی چگونه سیستم های تشخیص برخورد در اتومبیل شما را آزمایش می کند

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

خودروها روز به روز پیشرفت می کنند. معمول است که اتومبیل ها دارای فناوری های خودران استاندارد باشند که راننده را حتی بدون اینکه در معرض خطر باشند ایمن نگه می دارند. این امر نیاز به اعتقاد زیادی به سیستم هایی دارد که اکثر مصرف کنندگان معمولی هرگز به صورت شخصی با آنها کار نکرده اند. چقدر باید به این فناوری ها اعتماد کنیم؟

How This Dummy-Car Tests Collision Detection Systems In Your Car Tech Insider 4:58

Cars are becoming more and more advanced. It’s commonplace for cars to come standard with autonomous technologies that keep a driver safe without them even being aware they were in danger. That requires a lot of faith in systems most normal consumers have never seen work in person. How much should we trust these technologies?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط