نحوه اضافه کردن موسیقی به استوری اینستاگرام

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه افزودن موسیقی به استوری اینستاگرام با استفاده از استیکر موسیقی رسمی و یک برنامه موسیقی شخص ثالث، این آموزش را تماشا کنید.

How To Add Music To Instagram Story Tech Insider 1:27

0:00 Intro
0:13 Using the music sticker
0:45 Using a music app

Watch this tutorial to learn how to add music to an Instagram story using both the official music sticker and a third-party music app.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط