نحوه اضافه کردن نقش در Discord

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه افزودن و حذف نقش‌ها، تنظیم مجوزها و اختصاص دادن آنها به اعضا، این آموزش را تماشا کنید.

How To Add Roles On Discord Tech Insider 2:59

0:00 Intro
0:10 Adding a role
0:48 Setting up permissions
1:03 Adding users
1:17 Removing roles
1:38 Adjusting role permissions
2:10 Assigning roles

Watch this tutorial to learn how to add and remove roles, adjust permissions, and assign them to members.

لینک های دانلود حجم فایل: 5.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-add-roles-on-discord-git.ir.mp4 how-to-add-roles-on-discord-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط