نحوه اضافه کردن متن در Premiere Pro CC

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

برای یادگیری نحوه افزودن متن در Adobe Premiere Pro، این آموزش را تماشا کنید.

How To Add Text In Premiere Pro CC Tech Insider 4:17

0:00 Intro
00:15 Adding text
01:06 Formatting text
02:08 Adding effects
02:57 Adding masks
03:26 Using the Legacy Title feature

Watch this tutorial to learn how to add text in Adobe Premiere Pro. You will learn how to format text, add a mask, and use the Legacy Title feature.

لینک های دانلود حجم فایل: 15.0MBhow-to-add-text-in-premiere-pro-cc-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط