نحوه اضافه کردن متن به TikTok

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در اینجا نحوه افزودن متن به یک ویدیو در TikTok و سفارشی کردن زمان، فونت، رنگ و اندازه آورده شده است.

How To Add Text To TikTok Tech Insider 2:

0:00 Intro
0:05 Adding text
0:21 Customizing the text
0:33 Changing alignment
0:37 Changing font
0:43 Changing colors
0:58 Positioning text
1:12 Setting duration
1:35 Posting

Here is how to add text to a video on TikTok and customize the timing, font, color, and size.

لینک های دانلود حجم فایل: 4.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-add-text-to-tiktok-git.ir.mp4 how-to-add-text-to-tiktok-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط