چگونه یک شماره را در تلفن گلکسی خود مسدود کنیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

در این آموزش تمام روش هایی را که می توانید برای مسدود کردن مخاطبین، شماره ها و تماس گیرندگان ناخواسته از تلفن Samsung Galaxy خود استفاده کنید، بیاموزید.

How To Block A Number On Your Galaxy Phone Tech Insider 1:49

00:00 Intro
00:10 Block numbers from the Contacts app
00:32 Block numbers from the Phone app
01:20 Block unknown numbers on Phone app

Learn all the ways you can use to block unwanted contacts, numbers, and unknown callers from your Samsung Galaxy phone in this tutorial.

لینک های دانلود حجم فایل: 3.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-block-a-number-on-your-galaxy-phone-git.ir.mp4 how-to-block-a-number-on-your-galaxy-phone-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط