چگونه در Minecraft یک عمارت بسازیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

اگر می خواهید در Minecraft عمارت بسازید این آموزش را دنبال کنید.

How To Build A Mansion In Minecraft Tech Insider 5:44

0:00 Intro
0:16 Starting out
0:42 Walls
1:12 Roof
1:31 Windows
1:57 Floor
2:16 Interior Details
4:40 Exterior Details

Follow this tutorial if you want to build a mansion in Minecraft.

لینک های دانلود حجم فایل: 35.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-build-a-mansion-in-minecraft-git.ir.mp4 how-to-build-a-mansion-in-minecraft-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط