چگونه یک Suburban House در Minecraft بسازیم

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه در Minecraft یک خانه به سبک حومه شهر بسازید.

How To Build A Suburban House In Minecraft Tech Insider 6:44

0:00 Intro
0:15 Starting out
0:30 Creating a foundation
0:51 Building walls
1:56 Creating a roof
2:37 Creating windows
2:55 Building floors
3:16 Adding in furniture and details

This tutorial will show you how to build a suburban-style house in Minecraft.

لینک های دانلود حجم فایل: 67.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیhow-to-build-a-suburban-house-in-minecraft-git.ir.mp4 how-to-build-a-suburban-house-in-minecraft-git.ir.en.srt

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط