نحوه کپی و پیست کردن در مک

دسته بندی ها: کانال Tech Insider

این ویدیو دو روش برای کپی و پیست کردن در مک به شما نشان می دهد.

How To Copy And Paste On A Mac Tech Insider 1:4

00:00 Intro
00:05 Using a mouse or trackpad
00:28 Using shortcut keys
00:50 Copy and paste to match formatting

This video will show you two ways to copy and paste on a Mac.

لینک های دانلود حجم فایل: 4.0MBhow-to-copy-and-paste-on-a-mac-git.ir.mp4

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط